CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

 • Chúng tôi sẽ thu thập nhiều thông tin khác nhau của quý khách khi bạn muốn đặt hàng trên web.
 • Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này, và để cung cấp dịch vụ.
 • Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn.
 • Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).
 • Các khoản thanh toán trực tuyến sẽ được xử lý bởi các Ngân hàng uy tín tại Việt Nam.

chi tiết đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lí do bảo mật nên chúng tôi không công khai trực tiếp được.

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA VĂN PHÒNG PHẨM HUYỀN ANH Chính sách bảo mật thông tin của vanphongphamhuyenanh.com

 

 1. Phạm vi sử dụng thông tin :

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

 • Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.
 • Gửi thông tin đến khách hàng. Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng

Nếu không có sự đồng ý của khách hàng, Văn phòng phẩm Huyền Anh  sẽ không cung cấp dữ liệu thông tin khách hàng cho bên thứ  ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo. Ngoại trừ một số trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu việc cung cấp các thông tin của khách hàng.

 1. Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng :

Đối với các tài khoản hiện hành Văn phòng phẩm Huyền Anh sẽ lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng không giới hạn cho đến khi khách hàng đóng tài khoản.

Đối với các tài khoản đã đóng Văn phòng phẩm Huyền Anh  vẫn lưu trữ thông tin Cá Nhân và truy cập của khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các thông tin Cá Nhân này sẽ được Văn phòng phẩm Huyền Anh  lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày khách hàng đóng tài khoản trên Văn phòng phẩm Huyền Anh . Sau khi thời hạn này kết thúc, Văn phòng phẩm Huyền Anh  sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn thông tin Cá Nhân của khách hàng.

 1. Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin khách hàng

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ HUYỀN ANH

 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn. Khi thu thập dữ liệu trên web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Chúng tôi dùng tường lửa cho máy chủ. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn.

Những khách hàng mua, sử dụng sản phẩm do Văn phòng phẩm Huyền Anh  cung cấp nếu có yêu cầu muốn chỉnh sửa, thay đổi, xóa bỏ thông tin và các yêu cầu khác, khách hàng có thể gọi điện thoại, email hoặc đến tận trụ sở của chúng tôi theo các thông tin liên hệ sau:

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ HUYỀN ANH